ARCHITEKTURA

Architektura je jednou z nejzákladnějších činností člověka a její podoba vypovídá mnoho o historii, současnosti i budoucnosti včetně společnosti, která v ní žije. V dnešní době neomezených možností je tak úlohou architekta stát se investorovi průvodcem, aby společně nalezli cestu ke kvalitní architektuře, která bude reprezantivním obrazem dnešní společnosti. Každý projekt je jedinečný, se specifickými požadavkami investora, v daném prostředí, pro konkrétní účel. Ke každému projektu tedy přistupuji samostatně, bez dogmat a předsudků, se snahou o originální řešení. 

INTERIÉRY

Vnitřní prostory budov je prostředí, ve kterém se člověk pohybuje ať už doma, v práci či při zábavě prakticky většinu času. Proto je nesmírně důležité, aby obyvatel v interiéru pociťoval klid, bezpečí a byl v něm rád. Toho lze dosáhnout nejen důkladným rozborem vlastních potřeb klienta, denních činností a rituálů, ale v neposlední řadě i určením oblíbených barev či materiálů, kterými se rád obklopuje. Z těchto podmínek vycházím ve svých návrzích. Konečnému řešení předcházejí konzultace s klientem, při kterých společně nalézáme priority, které je důležité v interiéru dodržet, aby byl výsledek společného snažení pro svého obyvatele opravdovým domovem.
 

GRAFIKA

Grafika je v dnešním světě oblast, se kterou se setkáváme na každém kroku v podobě reklamních letáků po cestě do zaměstnanání, v rámci internetových stránek, na vizitkách, pozvánkách a obecně tam, kde je třeba vtisknout informaci i další estetický rozměr. Obecně lze popsat můj vztah ke grafice heslem "...méně znamená více...". Vyjadřuje-li grafika prostředek k prezentaci informace či produktu je stěžejní zachovat při neotřelém designu čitelnost a snadnou identifikovatelnost. Ve svých návrzích dbám na úzkou synergii mezi konkrétním účelem grafiky a její estetickou stránkou, která není náhodná a vychází z příběhu charakterizující návrh.

PROMOTION

Konání promotion akcí pořádaných společnostmi pro své zaměstnance, zákazníky či novináře se stává fenoménem dnešní doby. Stávají se stále velkorysejší a vyčleňují se na ně stále větší finanční prostředky. Bezduché rauty bez tématu jsou minulostí a vyvstává tedy prostor pro architekty s koncepčními návrhy dekorací v daném tématu promoakce. Rozdíl v navrhování klasické architektury a dekorací je zcela markantní v délce trvání stavby. Je proto nutné k dekoračním pracem na promoakcích přistupovat odlišně, s důrazem na jiné priority, než je tomu architektury. V naprosté většině jsou promoakce limitovány čtyřmi hlavními aspekty: velikost a podoba prostoru v němž se akce koná, finanční prostředky, doba trvání akce, čas určený k instalaci dekorací. Jediné čemu se meze nekladou je fantazie a invence.

SOUTĚŽE

Urbanisticko-architektonických soutěží jsem se pravidelně účastnil již za studií. Považuji soutěže za příjemné zpestření práce architekta, kde při splnění požadovaného stavebního programu je možnost daleko větší volnosti ve ztvárnění návrhu. Je to cesta k zachování invenčního přístupu k navrhování a možnost k poměření vlastních schopností v širším měřítku. V rámci několika architektonických soutěží se osvědčila spolupráce s kolegy Petrem Kostnerem a Ondřejem Kupsou.

Partnerem architektonického ateliéru:

NOVINKY

11.01.2016 10:10
Novostavba pasivního RD v Praze-Petrovicích prošla vývojem a po...
11.01.2016 00:05
Projektujeme další z řetězce restaurací The PUB, tentokrát v Praze...
11.01.2016 00:04
Stavba je dokončena! Snový projekt, kde se potkalo porozumění...
11.01.2016 00:03
Vznikají projekty interiérů dílčích částí nebo celých objektů...
11.01.2016 00:00
Dlouhodobá spolupráce spočívající v přípravě prezentačních letáků...

ARCHITEKTURA - INTERIÉRY - PROJEKCE - GRAFIKA